Jaak­ko Iko­nen on ni­mi­tet­ty teh­taan­joh­ta­jak­si Rau­man sel­lu­teh­taal­le 1.4.2024 al­ka­en. Iko­nen siir­tyy teh­tä­vään Tam­pe­reel­la si­jait­se­van Ta­kon kar­ton­ki­teh­taan joh­ta­jan pai­kal­ta. Ran­ta­nen ja Iko­nen ra­por­toi­vat Met­sä Fib­ren tuo­tan­to­joh­ta­jal­le Mik­ko Nie­mi­sel­le.

Jan­ne Ran­ta­nen on ni­mi­tet­ty teh­taan­joh­ta­jak­si Ää­ne­kos­ken bi­o­tuo­te­teh­taal­le 1.4.2024 al­ka­en. Ran­ta­nen siir­tyy teh­tä­vään Rau­man sel­lu­teh­taan joh­ta­jan pai­kal­ta.

Ää­ne­kos­ken bi­o­tuo­te­teh­taan joh­ta­ja­na täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­le­vä Ari-Pek­ka Va­na­mo siir­tyy teh­tä­vään joh­ta­ja, HR-pro­jek­tit 1.4.2024 al­ka­en. Vuo­den 2025 alus­sa Va­na­mo siir­tyy työ­suh­de­joh­ta­jak­si. Ny­kyi­nen työ­suh­de­joh­ta­ja Jari Forss jat­kaa työ­eh­toi­hin ja työ­eh­to­so­pi­muk­siin liit­ty­vis­sä ke­hi­tys­teh­tä­vis­sä. Ari-Pek­ka Va­na­mo ja Jari Forss ra­por­toi­vat Met­sä Grou­pin hen­ki­lös­tö­joh­ta­jal­le Pert­ti Hie­ta­nie­mel­le.

Timo Aho­nen on ni­mi­tet­ty Ta­kon kar­ton­ki­teh­taan joh­ta­jak­si 1.4.2024 al­ka­en. Aho­nen on työs­ken­nel­lyt ai­kai­sem­min Ke­min kar­ton­ki­teh­taan joh­ta­ja­na.

Tomi Sep­pä on ni­mi­tet­ty teh­taan­joh­ta­jak­si Ke­min kar­ton­ki­teh­taal­le 1.4.2024 al­ka­en. Sep­pä on työs­ken­nel­lyt ai­kai­sem­min kar­ton­ki­teh­taan pro­jek­ti­joh­ta­ja­na ja Ke­min teh­tai­den joh­ta­ja­na. Aho­nen ja Sep­pä ra­por­toi­vat Met­sä Bo­ar­din tuo­tan­to- ja tek­no­lo­gi­a­joh­ta­jal­le Har­ri Pih­la­ja­nie­mel­le.