Mai­ja Män­nis­tö vaih­toi edel­lis­ke­sä­nä va­ki­tui­sen työ­pai­kan toi­mit­ta­ja­na vuo­den pes­tiin vii­ne­jä maa­han­tuo­vas­sa yri­tyk­ses­sä.

– Ka­ve­rit tsemp­pa­si­vat ja luo­tin so­ke­as­ti sii­hen, et­tä töi­tä riit­tää. Juu­ri nyt kaik­ki tun­tuu hy­väl­tä, ker­toi Män­nis­tö Rau­map­lus­san haas­tat­te­lus­sa.

Muu­al­la Suo­mes­sa Män­nis­tö tun­ne­taan Vii­ni­tol­lo­na. Hän loi it­sel­leen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa hen­ki­löb­rän­din ta­vik­se­na, joka ih­met­te­lee vii­ne­jä ren­nos­ti ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Sa­mal­la asen­teel­la hän te­kee Wi­nes­ta­ten some-si­säl­tö­jä.

Vii­ni­leh­ti va­lit­si Män­nis­tön vuo­den vii­ni­vai­kut­ta­jak­si 2023.

Työ­paik­ka on Hel­sin­gis­sä, mut­ta koti yhä Rau­mal­la. Hel­sin­gis­sä Män­nis­tö ku­vaa elä­vän­sä ikuis­ta per­jan­tai­ta ja Rau­mal­la hy­vää ar­kea, jo­hon kuu­luu muun mu­as­sa ys­tä­viä, kun­toi­lua ja nuor­kaup­pa­ka­ma­ri­toi­min­taa.

– Rau­mal­la on ihan mie­le­tön mää­rä ra­vin­to­loi­ta kau­pun­gin ko­koon näh­den, ke­hui Män­nis­tö.

Ris­to Lei­non ja Jan­ne Ran­ta­sen isän­nöi­mät Rau­map­lus-pod­cas­tit löy­ty­vät Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta.

Link­ki vii­kon jak­soon