Win­No­va Rau­man kok­ki­kak­sik­ko Ot­to Ta­pi­o­vaa­ra ja Je­mi­na Ora­va­saa­ri saa­vut­ti­vat upe­as­ti kul­taa use­am­man pis­teen erol­la seu­raa­vaan pa­riin. Ul­vi­las­sa opis­ke­le­va Luu­kas Kuis­ma ot­ti hie­nos­ti ho­pe­aa la­jis­sa Met­sä­ko­neen käyt­tö.

Tai­ta­ja, am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen suu­rin vuo­sit­tai­nen ta­pah­tu­ma, hui­pen­tui tä­män vuo­den osal­ta tors­tai­na 23. tou­ko­kuu­ta päät­tä­jäi­siin ja pal­kin­to­jen­ja­koon. Kaik­ki­aan noin 400 fi­na­lis­tia ki­sa­si 20.-23.5. Kuo­pi­os­sa jär­jes­te­tys­sä Tai­ta­ja-ta­pah­tu­mas­sa. Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa am­mat­tiin opis­ke­le­vat nuo­ret kil­pai­le­vat SM-mi­ta­leis­ta am­ma­til­li­siin pe­rus­tut­kin­toi­hin pe­rus­tu­vis­sa la­jeis­sa. Win­No­vas­ta fi­naa­liin as­ti ete­ni 10 opis­ke­li­jaa seit­se­mäs­sä eri la­jis­sa.

Jemina Oravasaari.

Jemina Oravasaari.

Kuva: Karkoski Carita SAKKY / Skills Finland

Win­No­van kaik­kien Tai­ta­ja2024-fi­na­lis­tien si­joi­tuk­set:

Met­sä­ko­neen käyt­tö (opis­ke­lu­paik­ka­kun­ta Ul­vi­la)

2. sija Luu­kas Kuis­ma, ko­ti­paik­ka Jo­ki­oi­nen

6. sija Art­tu Haa­vis­to, ko­ti­paik­ka Kar­via

Luukas Kuisma.

Luukas Kuisma.

Kuva: Katja Rinta-Porkkunen SAKKY / Skills Finland

Hius­muo­toi­lu (opis­ke­lu­paik­ka­kun­ta Pori)

7. sija Ven­la Tuo­mi­kan­ta, ko­ti­paik­ka Pori

Tur­va­pal­ve­lu (pa­ri­la­ji) (opis­ke­lu­paik­ka­kun­ta Rau­ma)

8. sija Hei­di Ait­to-Oja, ko­ti­paik­ka Rau­ma

8. sija Han­na Uu­si­ta­lo, ko­ti­paik­ka Rau­ma

Hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gia (opis­ke­lu­paik­ka­kun­ta Rau­ma)

4. sija Niko Saas­ta­moi­nen, ko­ti­paik­ka Rau­ma

Put­ki­a­sen­nus (opis­ke­lu­paik­ka­kun­ta Rau­ma)

4. sija Art­tu Lei­no, ko­ti­paik­ka Rau­ma/Ko­dis­jo­ki

Kok­ki (pa­ri­la­ji) (opis­ke­lu­paik­ka­kun­ta Rau­ma)

1 sija Ot­to Ta­pi­o­vaa­ra, ko­ti­paik­ka Rau­ma

1. sija Je­mi­na Ora­va­saa­ri, ko­ti­paik­ka Lai­ti­la

La­bo­rant­ti (opis­ke­lu­paik­ka­kun­ta Pori)

8. Jyri Vil­ja­nen, ko­ti­paik­ka Pori