STT

Un­ka­rin par­la­ment­ti on hy­väk­sy­nyt Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­nin ää­nin 188–6. Un­ka­ri oli vii­mei­nen Na­ton jä­sen­maa, joka hy­väk­syi Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den.

Un­ka­rin ohel­la Ruot­sin jä­se­nyyt­tä vii­vyt­ti Turk­ki.

Ruot­sin kans­sa yh­tä ai­kaa tou­ko­kuus­sa 2022 Na­ton jä­se­nyyt­tä ha­ke­nut Suo­mi on ol­lut jo kym­me­nen kuu­kaut­ta Na­ton jä­sen­maa. Suo­men­kin jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­tia vii­vyt­ti­vät pi­sim­pään Turk­ki ja Un­ka­ri.