STT

Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­son ei sul­je pois mah­dol­li­suut­ta, et­tä maa­han si­joi­tet­tai­siin yh­dys­val­ta­lai­sia ydi­na­sei­ta so­dan olois­sa. Kris­ters­son sa­noi maa­nan­tai­na Ruot­sin ra­di­on haas­tat­te­lus­sa, et­tei tuol­loin­kaan oli­si kyse vain Yh­dys­val­tain pää­tök­ses­tä, vaan Ruot­si päät­tää it­se omas­ta alu­ees­taan.

Ruot­sin val­ti­o­päi­vät ää­nes­tää ke­sä­kuus­sa Yh­dys­val­tain kans­sa sol­mi­tun puo­lus­tu­syh­teis­työ­so­pi­muk­sen (DCA) hy­väk­sy­mi­ses­tä. So­pi­muk­sen ar­vos­te­li­jat ovat vaa­ti­neet, et­tä so­pi­muk­seen oli­si kir­jat­ta­va Ruot­sin kiel­täy­ty­vän ydi­na­sei­den tuo­mi­ses­ta alu­eel­leen.

Hal­li­tuk­sen mu­kaan täl­lais­ta kir­jaus­ta ei tar­vi­ta, kos­ka val­ti­o­päi­vät on jo ai­em­min päät­tä­nyt kiel­tää ydi­na­seet Ruot­sin alu­eel­ta rau­han ai­ka­na. So­ta­ti­las­sa asia pi­tää Kris­ters­so­nin mu­kaan ar­vi­oi­da uu­del­leen.