Uu­tis­Rau­ma

For­tum Po­wer and Heat Oy on esit­tä­nyt koil­li­sel­ta te­ol­li­suu­sa­lu­eel­ta La­ka­rin yri­ty­sa­lu­eel­ta va­ra­tun alu­een laa­jen­ta­mis­ta ja suun­nit­te­lu­va­rau­sa­jan jat­ka­mis­ta. Asi­as­ta päät­tää Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tus 24.6. ko­kouk­ses­saan.

Al­ku­pe­räi­ses­tä suun­nit­te­lu­va­raus­so­pi­muk­ses­ta tie­do­tet­tiin 11.1.2024. Jat­ko­suun­nit­te­lua var­ten va­rat­ta­va alue laa­je­nee 78 heh­taa­ris­ta 307 heh­taa­riin. Va­rat­ta­van alu­een saa­mi­nen edel­lyt­tää li­sä­maan han­kin­taa.

For­tu­min ta­voit­tee­na on ke­hit­tää va­rat­ta­vaa alu­et­ta da­ta­kes­kus­toi­min­taa tai vas­taa­van tyyp­pis­tä kau­pal­lis­ta toi­min­taa var­ten. Var­si­nai­set in­ves­toin­nit alu­eel­le te­kee da­ta­kes­kus­hank­kei­den to­teut­ta­ja.

Suun­nit­te­lu­va­rauk­sen esi­te­tään ole­van voi­mas­sa vuo­den 2026 lop­puun saak­ka tai kun­nes alu­een ase­ma­kaa­va on saa­nut lain­voi­man, kui­ten­kin enin­tään vuo­den 2029 lop­puun.

Alu­eel­la on voi­mas­sa oi­keus­vai­kut­tei­nen osa­y­leis­kaa­va. Han­ke­a­lu­een luo­vu­tus edel­lyt­tää lain­voi­mai­sen ase­ma­kaa­van laa­ti­mis­ta, jon­ka käyn­nis­tä­mi­ses­tä osa­puol­ten on tar­koi­tus laa­tia eril­li­nen so­pi­mus.