Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen ei ase­tu eh­dol­le puo­lu­een­sa Ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si.

– Ai­on kes­kit­tyä hoi­ta­maan ny­kyis­tä teh­tä­vää­ni edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na täy­sil­lä, en­kä sik­si ole ha­ke­mas­sa paik­kaa puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa, Mart­ti­nen kom­men­toi.

Ai­em­min ny­kyi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Eli­na Val­to­nen il­moit­ti, et­tei ole eh­dol­la jat­ka­maan. Ant­ti Häk­kä­nen ja An­na-Kai­sa Iko­nen ovat il­moit­ta­neet, et­tä ovat käy­tet­tä­vis­sä jat­ko­kau­del­le va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Ko­koo­mus pi­tää puo­lu­e­ko­kouk­sen­sa Tam­pe­reel­la ke­sä­kuus­sa.