Jal­ma­ri Sa­la­te­rä / STT

Huh­ti­kuus­sa Suo­mes­sa oli sekä poik­keuk­sel­li­sen läm­min­tä et­tä poik­keuk­sel­li­sen kyl­mää, ker­too Il­ma­tie­teen lai­tos tie­dot­teel­la.

Kuun al­ku oli maan ete­lä­o­sis­sa poik­keuk­sel­li­sen läm­min, mut­ta kuun puo­li­vä­lin jäl­keen suu­rim­mas­sa osas­sa maa­ta oli ajan­koh­taan näh­den poik­keuk­sel­li­sen kyl­mää.

Huh­ti­kuun lo­pul­la läm­pö­ti­lat pa­la­si­vat ajan­koh­taan näh­den ta­va­no­mai­siin lu­ke­miin. Kaik­ki­aan kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli 1–2 as­tet­ta ta­va­no­mais­ta vii­le­äm­pi.

Kuun ylin läm­pö­ti­la mi­tat­tiin 29. huh­ti­kuu­ta Hy­vin­kään Hy­vin­kään­ky­län sekä Mik­ke­lin len­to­a­se­man ha­vain­to­a­se­mil­la, jois­sa elo­ho­pea ko­ho­si 20,8 läm­pö­as­tee­seen. Kyl­min­tä oli 3. päi­vä­nä Sa­vu­kos­kel­la Tulp­pi­on ha­vain­to­a­se­mal­la, jos­sa mi­tat­tiin 34,3 pak­ka­sas­tet­ta.

Huh­ti­kuun sa­de­mää­rä oli ta­va­no­mais­ta run­saam­pi suu­res­sa osas­sa maa­ta. Maan ete­lä- ja kes­ki­o­sis­sa sekä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa sa­de­mää­rät oli­vat pai­koin poik­keuk­sel­li­sen suu­ria.

Eni­ten kuun ai­ka­na sa­toi Hel­sin­gin Kum­pu­lan ha­vain­to­a­se­mal­la, jos­sa vet­tä tuli 95,8 mil­li­met­riä. Vä­hi­ten sa­det­ta mi­tat­tiin Enon­te­ki­ön Kil­pis­jär­ven ky­lä­kes­kuk­ses­sa, jos­sa sitä saa­tiin 16 mil­li­met­riä.

Kuun lo­pul­la lun­ta oli maas­sa yh­te­näi­ses­ti enää Kai­nuus­sa, Koil­lis­maal­la ja La­pis­sa. Eni­ten lun­ta oli kuu­kau­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä Kit­ti­län Kent­tä­ro­van ha­vain­to­pis­tees­sä, jos­sa lu­men sy­vyy­dek­si mi­tat­tiin 105 sent­ti­met­riä.

Huh­ti­kuun ai­ka­na myös au­rin­ko pais­toi ete­läs­sä pai­koin jopa poik­keuk­sel­li­sen vä­hän.

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan sa­naa poik­keuk­sel­li­nen käy­te­tään ku­vaa­maan sää­il­mi­ö­tä sil­loin, kun sen ti­las­tol­li­nen esiin­ty­mis­mah­dol­li­suus on sa­dan vuo­den ai­ka­na kes­ki­mää­rin kol­me ker­taa tai har­vem­min.