Rei­ma Rau­ti­ai­nen / STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­kue päät­ti val­mis­ta­vat maa­ot­te­lun­sa Ruot­sia vas­taan voi­tok­kaas­ti. Lei­jo­nat ku­kis­ti kes­ki­viik­ko­na Ruot­sin vie­ras­kau­ka­los­sa Lin­kö­pin­gis­sä 3–0.

Tun­nus­te­le­van en­sim­mäi­sen erän jäl­keen Suo­mi ava­si maa­li­ha­nan toi­ses­sa. Jouk­ku­een kap­tee­ni Han­nes Björ­ni­nen näyt­ti esi­merk­kiä lau­ot­tu­aan hie­man en­nen ot­te­lun puo­li­vä­liä 1–0.

Mar­kus Nur­mi li­sä­si va­jaat vii­si mi­nuut­tia en­nen tois­ta erä­tau­koa Suo­men vie­ras­joh­don 2–0:aan. Kol­man­nen erän lo­pus­sa puo­lus­ta­ja To­bi­as Win­berg pää­si jää­hyl­tä ja si­joit­ti kie­kon Ruot­sin tyh­jään maa­liin.

Kip­pa­ri Björ­ni­nen osui maa­li­tolp­pien vä­liin Lin­kö­pin­gis­sä myös tiis­tain koh­taa­mi­ses­sa.

– Olen pääs­syt ai­ka hy­vil­tä (maa­li)pai­koil­ta täl­lää­mään, Björ­ni­nen tuu­ma­si TV5:lle.

Suo­men sal­do nel­jäs­tä maa­ot­te­lus­ta Ruot­sia vas­taan oli kol­me voit­toa ja yk­si tap­pio. Roh­kai­se­vak­si kak­si vii­me voit­toa teki se, et­tä Suo­men maa­li­vah­dit – tiis­tai­na Har­ri Sä­te­ri ja kes­ki­viik­ko­na Emil Lar­mi - jät­ti­vät tor­jun­toi­neen ruot­sa­lais­pe­laa­jat nol­lil­le.

Ruot­sin SHL-sar­jan Väx­jös­sä pe­laa­va Lar­mi tor­jui kes­ki­viik­ko­na Lin­kö­pin­gis­sä 29 ker­taa.

– Täs­sä pai­das­sa on ai­na hie­noa pe­la­ta, Lar­mi kom­men­toi pa­luu­taan Lei­jo­niin.

Suo­mi piti Ruot­sin nol­lil­la kaik­kien vii­den kah­den mi­nuu­tin jää­hyn­sä ai­ka­na.

– Oli hy­vää ali­voi­ma­pe­liä ja maa­li­vah­ti­pe­liä, Suo­men pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen ke­hui.

Suo­mi pe­laa seu­raa­vak­si EHT-tur­nauk­ses­sa Tshe­kis­sä 2.–5. tou­ko­kuu­ta. Suo­men ja Tshe­kin ohel­la nel­jän maan tur­nauk­seen osal­lis­tu­vat Ruot­si ja Sveit­si.

MM-tur­naus on oh­jel­mas­sa Tshe­kin Pra­has­sa ja Ost­ra­vas­sa 10.–26. tou­ko­kuu­ta.