STT

Yk­si­tyi­sen ter­veys­pal­ve­lu­a­lan hen­ki­lös­töä edus­ta­vat am­mat­ti­jär­jes­töt Tehy, Su­per ja Er­to eli Sote ry ovat an­ta­neet uu­den lak­ko­va­roi­tuk­sen, joka koh­dis­tuu la­bo­ra­to­ri­os­sa teh­tä­vään työ­hön 29. tou­ko­kuu­ta.

Yh­den päi­vän mit­tai­nen lak­ko koh­dis­tuu Me­hi­läi­nen-kon­ser­nin, Pih­la­ja­lin­na-kon­ser­nin ja Ter­veys­ta­lo-kon­ser­nin yri­tyk­siin, Syn­la­biin ja Vita La­bo­ra­to­ri­oi­hin.

Syy­nä työ­tais­te­lu­toi­miin on jär­jes­tö­jen mu­kaan se, et­tä ter­veys­pal­ve­lu­a­lan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta neu­vot­te­le­mi­nen ei ete­ne.

Am­mat­ti­jär­jes­töt ovat ju­lis­ta­neet myös ha­ku­saar­ron ja keik­kai­lu­kiel­lon la­bo­ra­to­ri­os­sa ja ku­van­ta­mi­ses­sa teh­tä­vään työ­hön edel­lä mai­ni­tuis­sa yri­tyk­sis­sä. Ha­ku­saar­to ja keik­kai­lu­kiel­to jat­ku­vat ku­lu­van kuun lop­puun.

Sote ry an­toi maa­nan­tai­na lak­ko­va­roi­tuk­sen ku­van­ta­mi­ses­sa teh­tä­vään työ­hön Me­hi­läi­ses­sä, Pih­la­ja­lin­nas­sa, Ter­veys­ta­los­sa ja Syn­la­bis­sa. Yh­den päi­vän mit­tai­nen lak­ko jär­jes­te­tään 28. tou­ko­kuu­ta.

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­mis­to ker­toi tiis­tai­na pi­ka­vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tä val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja ta­pa­si tiis­tai­na ter­veys­pal­ve­lu­a­lan työ­rii­dan osa­puol­ten Sote ry:n sekä Hy­vin­voin­ti­a­la Hali ry:n neu­vot­te­li­joi­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­la Hali ry edus­taa sote-alan pal­ve­lu­ja tuot­ta­via yri­tyk­siä ja jär­jes­tö­jä.

Työ­rii­dan so­vit­te­lua jat­ke­taan val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­mis­ton mu­kaan täl­lä vii­kol­la joka päi­vä kes­ki­viik­koil­ta­päi­väs­tä läh­tien.