STT

Ylei­sur­hei­lun Eu­roo­pan mes­ta­ruus­kil­pai­lut Roo­mas­sa päät­ty­vät tä­nään. Vii­mei­sen kil­pai­lu­päi­vän oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa mies­ten kei­hään­hei­ton lop­pu­kil­pai­lu, jos­sa Suo­mea edus­ta­vat Oli­ver He­lan­der, Las­si Ete­lä­ta­lo ja Toni Ke­rä­nen.

Kei­häs­fi­naa­li al­kaa kel­lo 21.28 Suo­men ai­kaa.

Vii­mei­sen kil­pai­lu­päi­vän nel­jäs suo­ma­lai­sur­hei­li­ja on Mika Ko­ti­ran­ta, joka juok­see 10 000 met­rin lop­pu­kil­pai­lun B-eräs­sä kel­lo 21.12.