STT

Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män työ­va­li­o­kun­ta esit­tää kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­sen erot­ta­mis­ta edus­kun­ta­ryh­mäs­tä luot­ta­mus­pu­lan vuok­si. Vor­nas­ta epäil­lään am­pu­mi­ses­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa.

Työ­va­li­o­kun­ta ker­too tie­dot­tees­sa käy­neen­sä tänä aa­mu­na ko­kouk­ses­saan läpi saa­man­sa sel­vi­tyk­sen ja kuul­leen­sa Vor­nas­ta tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä ta­pah­tu­nees­ta am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­ta.

Työ­va­li­o­kun­ta päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti esit­tää edus­kun­ta­ryh­mäl­le, et­tä Vor­na­nen ero­te­taan edus­kun­ta­ryh­mäs­tä. Ryh­mä päät­tää asi­as­ta ko­kouk­ses­saan tors­tai­na.

Työ­va­li­o­kun­ta toi­mii edus­kun­ta­ryh­mäs­sä kä­si­tel­tä­viä asi­oi­ta val­mis­te­le­va­na ja edus­kun­ta­ryh­män pää­tök­siä to­teut­ta­va­na eli­me­nä.