STT

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po mat­kus­taa tä­nään Tans­kan pää­kau­pun­kiin Köö­pen­ha­mi­naan. Or­po ta­paa Köö­pen­ha­mi­nas­sa tans­ka­lais­kol­le­gan­sa Met­te Fre­de­rik­se­nin.

Kah­den­vä­li­sen ta­paa­mi­sen jäl­keen Or­po ja Fre­de­rik­sen avaa­vat kel­lo 13 Suo­men suur­lä­he­tys­tön, joka on ol­lut re­mon­tis­sa. Suo­men suur­lä­he­tys­tö si­jait­see Köö­pen­ha­mi­nas­sa ai­van Kas­tel­le­tin lin­noi­tu­sa­lu­een vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä.