STT

Eu­ra­jo­el­la si­jait­se­van Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan OL1- ja OL2-lai­to­syk­si­köis­sä on käyn­nis­ty­mäs­sä vuo­si­huol­to, ydin­voi­ma­yh­tiö Te­ol­li­suu­den Voi­ma tie­dot­taa.

En­sim­mäi­se­nä huol­toon me­nee Ol­ki­luo­to 2, jos­sa vuo­si­huol­to al­kaa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Yk­sik­kö ir­ro­te­taan säh­kön­tuo­tan­nos­ta rei­lun vii­kon ajak­si yli­huo­men­na.

Ol­ki­luo­to 1 puo­les­taan me­nee huol­toon tou­ko­kuun 12. päi­vä. Yk­si­kön huol­lon on mää­rä kes­tää rei­lut kak­si viik­koa.

Ol­ki­luo­don kol­mos­re­ak­to­rin käyn­nis­sä ole­van vuo­si­huol­lon on näil­lä nä­ky­min mää­rä päät­tyä 4. tou­ko­kuu­ta. Re­ak­to­rin vuo­si­huol­to al­koi maa­lis­kuun alus­sa, ja se on pit­kit­ty­nyt use­aan ot­tee­seen.