Uu­tis­Rau­ma

Rau­mal­la läm­min vap­pu­sää hou­kut­te­li vä­keä san­koin jou­koin seu­raa­maan pe­rin­tei­siä mars­se­ja.

Rau­man Poi­ka­soit­to­kun­nan vap­pu­mars­si ihas­tut­ti ylei­söä ja sitä en­nen West Co­ast Ra­cing & Crui­sing As­so­ci­a­ti­on ja Rau­man seu­dun mo­bi­lis­tit jär­jes­tä­vät yh­des­sä mo­to­ris­tien ja mui­den har­ras­te­a­jo­neu­vo­har­ras­ta­jien kans­sa va­pun­päi­vä­nä 1.5.2024 pe­rin­tei­sen Vap­pu­pa­raa­tin.