STT

Edel­leen jat­ku­vat po­liit­ti­set la­kot ovat ai­heut­ta­neet pu­laa jois­ta­kin tuot­teis­ta Al­kos­sa, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat. Leh­den mu­kaan pul­lon­kau­la­na ovat sa­ta­mat, jon­ne osa tuot­teis­ta on jää­nyt ju­miin la­kon ta­kia.

Al­kon toi­mi­tus­ket­jun joh­ta­ja Tino Bat­ti­la­na ker­too leh­del­le, et­tä kyse on täs­sä vai­hees­sa yk­sit­täi­sis­tä tuo­te­puut­teis­ta ja et­tä val­ta­o­sas­sa tuo­te­luok­kia on ole­mas­sa kor­vaa­via tuot­tei­ta. Pää­si­äi­nen on Al­kol­le se­son­ki­ai­kaa, jol­loin eten­kin vii­nien myyn­ti kas­vaa kym­me­niä pro­sent­te­ja.

Bat­ti­la­nan mu­kaan puut­tei­ta voi il­maan­tua li­sää, jos lak­ko pit­kit­tyy ei­kä pa­luu nor­maa­liin suju het­kes­sä.

– La­kon päät­ty­es­sä sen jäl­ki­pyyk­ki jat­kuu vie­lä. Kes­tää ai­kan­sa en­nen kuin sa­ta­mat ovat nor­maa­li­ryt­mis­sä ja saa­ta­vuus pa­lau­tuu nor­maa­lik­si. Sii­nä voi men­nä joi­ta­kin viik­ko­ja la­kon päät­ty­mi­sen jäl­keen, et­tä ti­lan­ne täy­sin nor­ma­li­soi­tuu, hän sa­noo leh­del­le.