Ari An­te­roi­nen

Au­rin­koi­nen ja lä­hes hel­tei­nen sää hel­li lau­an­tai­na pe­rin­tei­sen Rau­ma Rock'n'Roll Crui­sin­gin osal­lis­tu­jia ja tei­den var­sil­la hie­no­ja au­to­ja ihai­le­via ih­mi­siä.

West Co­ast Ra­cing & Crui­sing As­so­ci­a­ti­o­nin tie­dot­ta­ja Ire­ne Sal­mi­nen ker­toi, et­tä Po­ro­hol­man Lei­ri­kes­kuk­ses­ta läh­ti il­ta­päi­väl­lä kol­men nur­kis­sa kau­pun­ki­kier­rok­sel­le let­ka, jos­sa oli mu­ka­na kaik­ki­aan 115 tyy­li­käs­tä me­no­pe­liä.

Ruskolaisen Esko Lehtosen vanha Chevrolet keräsi ihailevia katseita.

Ruskolaisen Esko Lehtosen vanha Chevrolet keräsi ihailevia katseita.

Ari Anteroinen

Tätä en­nen oli jo Po­ro­hol­mas­sa ol­lut eri­lais­ta oh­jel­maa ja muun mu­as­sa pe­rä­kont­ti­kirp­pis. Viih­dyt­tä­mi­ses­tä vas­ta­si­vat esi­mer­kik­si Pin Up Pet­rols ja Sne­a­ky Sne­a­kers.

Il­lal­la bi­leis­sä rok­ka­si puo­les­taan The How­lin' Boo­zers.

Ulvilasta tulleen Ford Galaxien kyydissä paistatelleet leidit olivat pukeutuneet tyylikkäästi.

Ulvilasta tulleen Ford Galaxien kyydissä paistatelleet leidit olivat pukeutuneet tyylikkäästi.

Ari Anteroinen

Crui­sai­lun jäl­keen Po­ro­hol­mas­sa va­li­tiin myös Miss Rau­ma Rockn'n'Roll Crui­sing 2024. Voi­ton vei Satu Jaa­ti­nen Jo­en­suus­ta, en­sim­mäi­sek­si pe­rin­töp­rin­ses­sak­si va­lit­tiin Ma­ri­ka Nord­ling Eu­ra­jo­el­ta ja toi­sek­si pe­rin­töp­rin­ses­sak­si Rosa Sang­rien­ta -tai­tei­li­ja­ni­men ta­ka­na kil­pail­lut tam­pe­re­lai­nen Eli­sa Me­lin.

Tämä Helsingistä saapunut vaaleansininen Cadillac Sedan De Ville ehti paikalle juuri ennen letkan lähtöä.

Tämä Helsingistä saapunut vaaleansininen Cadillac Sedan De Ville ehti paikalle juuri ennen letkan lähtöä.