Fin­dan pie­no­sak­kaat ai­ko­vat vaa­tia Fin­dan yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa sekä vä­hem­mis­tö­o­sin­koa et­tä vas­tauk­sia yh­ti­ön kes­kei­siin ta­lou­sa­si­oi­hin. Pie­no­sak­kail­la on tar­vit­ta­vat val­ta­kir­jat osak­kee­no­mis­ta­jil­ta koos­sa, jot­ta vä­hem­mis­tö­o­sin­koa voi­daan vaa­tia. Vä­hem­mis­tö­o­sin­ko­na vaa­di­taan en­si­si­jai­ses­ti kah­dek­saa pro­sent­tia omas­ta pää­o­mas­ta.

Fin­dan hal­li­tuk­sel­le on toi­mi­tet­tu myös yk­si­tyis­koh­tai­nen ky­sy­mys­pat­te­ris­to, jo­hon pie­no­mis­ta­jat vaa­ti­vat vas­tauk­sia.

Mi­kä­li pie­no­sak­kaat ei­vät saa ky­sy­myk­siin asi­al­li­sia ja tyy­dyt­tä­viä vas­tauk­sia, Fin­dan pie­no­sak­kaat ry:n val­tuu­tuk­ses­ta yh­ti­ön Fin­daa omis­ta­vat jä­se­net vaa­ti­vat tar­vit­ta­es­sa alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton yh­ti­öön suo­rit­ta­maa eri­tyis­tä tar­kas­tus­ta.

Fin­dan pie­no­sak­kaat on lä­het­tä­nyt ky­sy­myk­set etu­kä­teen yh­ti­ö­ko­kouk­sel­le ja Fin­dan hal­li­tuk­sel­le sik­si, et­tä tär­ke­ää in­for­maa­ti­o­ta on jää­nyt jat­ku­vas­ti ja­ka­mat­ta. Fin­dan toi­mi­tus­joh­ta­ja ei esi­mer­kik­si ole ol­lut nel­jään vuo­teen osak­kai­den ta­vat­ta­vis­sa – edes yh­ti­ö­ko­kouk­sis­sa. Vii­me yh­ti­ö­ko­kouk­ses­ta puut­tui myös hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja. Ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta ei ole voi­nut ky­syä, sil­lä ti­lin­tar­kas­ta­ja (Pri­ce­wa­ter­hou­se­Coo­pers Oy) ei ole osal­lis­tu­nut yh­ti­ö­ko­kouk­siin.