Uu­tis­Rau­ma

Suo­ma­lais­ve­ne Ga­li­a­na With­Se­cu­re liit­tyi Kap Hor­nin kier­tä­nei­den suo­ma­lai­sa­lus­ten kun­ni­ak­kaa­seen jouk­koon.

Ve­neen rau­ma­lais­vah­vis­tus Mau­ri de Meul­der ku­vai­li Kap Hor­nin kier­tä­mis­tä us­ko­mat­to­mak­si ko­ke­muk­sek­si.

– Tätä kol­mat­ta osuut­ta odot­ti juu­ri sen ta­kia. Nuo­re­na me­ri­par­ti­o­lai­se­na meil­le sa­not­tiin, et­tä sit­ten kun on kier­tä­nyt Kap Hor­nin saa pi­tää jal­ko­ja pöy­däl­lä. Eli nyt sit­ten saa, de Meul­der nau­roi.

Glo­bal Oce­an Ra­cen kol­mas osuus kul­kee ete­läs­sä lä­hel­lä An­tark­tis­ta, jos­sa ke­lit voi­vat ol­la ar­vaa­mat­to­mia.

– Meil­lä oli 45 sol­mua tuul­ta, puus­kis­sa 58,5 sol­mua. Odo­tin myös et­tä oli­si ol­lut kyl­mem­pää. Nyt pää­si pur­jeh­ti­maan il­man pi­poa, de Meul­der ker­too.

Kip­pa­ri Ta­pio Leh­ti­nen kiit­te­li mie­his­tö­ään en­nen läh­töä vii­mei­sel­le osuu­del­le.

– Op­pi­misp­ro­ses­si jat­kuu joka osuu­del­la, ja olim­me taas uu­del­la ta­sol­la. Olen erit­täin yl­peä täs­tä tii­mis­tä, kom­men­toi Ta­pio Leh­ti­nen Pun­ta del Es­ten sa­ta­mas­sa.

Vii­mei­nen osuus Uru­gu­ays­ta Eng­lan­nin Co­we­siin on erit­täin vaa­ti­va, ja kaik­keen pi­tää ol­la taas val­mii­na. Päi­vän­ta­saa­jan le­vey­sas­teet tuot­ta­vat pe­rin­teis­tä pään­sär­kyä tuu­let­to­mal­la vyö­hyk­keel­lään, mut­ta At­lan­til­la liik­kuu myös ra­ju­ja ma­ta­la­pai­nei­ta.

– Toi­von mu­kaan tuu­li kään­tyy idän ja kaa­kon vä­lil­le, jot­ta pääs­tään nos­ta­maan si­vu­tuu­li­pur­jei­ta. Päi­vän­ta­saa­jal­la on lu­vas­sa tyy­ni vyö­hy­ke ja on il­man sa­tel­liit­ti­tek­niik­kaa vai­kea en­nus­taa mi­ten pit­käk­si ty­ven osuus jää, Ta­pio Leh­ti­nen ar­vi­oi.

Suo­ma­lai­sa­lus saa­puu maa­liin Eng­lan­tiin ar­vi­ol­ta huh­ti­kuun puo­les­sa­vä­lis­sä.