STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­kue jat­kaa tä­nään MM-ki­sau­rak­kaan­sa ja koh­taa Itä­val­lan. Pra­has­sa pe­lat­ta­va al­ku­sar­ja­ot­te­lu al­kaa kel­lo 17.20 Suo­men ai­kaa.

Lei­jo­nat hä­vi­si ki­sai­sän­tä Tshe­kil­le voit­to­lau­kaus­kil­pai­lun päät­teek­si 0–1, mut­ta voit­ti sit­ten Bri­tan­ni­an 8–0 ja Nor­jan 4–1. Te­hot ovat ol­leet lä­hin­nä Oli­ver Ka­pa­sen joh­ta­man kak­kos­ket­jun har­teil­la. Val­men­nus jat­koi ket­ju­ru­let­tia vä­li­päi­vän har­joi­tuk­sis­sa ja ko­kei­lee kah­ta uu­dis­tet­tua ket­jua käy­tän­nös­sä Itä­val­taa vas­taan.

A-loh­kos­sa pe­la­taan tä­nään myös ot­te­lu Ka­na­da–Nor­ja. Ost­ra­vas­sa tah­kot­ta­vas­sa B-loh­kos­sa on ot­te­lut Ka­zaks­tan–Ruot­si ja Yh­dys­val­lat–Rans­ka.