Min­ja Vii­ta­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Nash­vil­le Pre­da­tors kävi voi­tok­kaal­la vie­rai­lul­la Win­ni­peg Jet­sin jääl­lä. Pre­da­tor­sin maa­lil­la tor­ju­nut suo­ma­lais­vah­ti Juu­se Sa­ros py­säyt­ti kie­kon yh­teen­sä 27 ker­taa.

Pre­da­tors kar­ka­si jo en­sim­mäi­sel­lä kol­man­nek­sel­la kah­den maa­lin joh­toon. Toi­nen erä luis­tel­tiin il­man maa­le­ja, mut­ta vie­raat kas­vat­ti­vat joh­to­a­se­maan­sa yhä sel­vem­piin 4–0-lu­ke­miin, kun nash­vil­le­läi­set lau­koi­vat kak­si maa­lia kol­man­nen erän en­si­mi­nuu­teil­la. Nash­vil­len pää­tö­se­rän osu­mat syn­tyi­vät al­le 30 se­kun­nin si­säl­lä toi­sis­taan.

Isän­tä­jouk­kue Jets lau­koi ot­te­lun en­sim­mäi­sen maa­lin­sa, kun pää­tö­se­rää oli pe­lat­tu rei­lut 13 mi­nuut­tia. Win­ni­pe­gi­läi­set on­nis­tui­vat saa­maan kie­kon Sa­rok­sen ohi vie­lä tois­ta­mi­seen, mut­ta Pre­da­tors voit­ti ot­te­lun lu­vuin 4–2.

Pre­da­tors jat­koi vie­ras­voi­tol­laan hy­vää pe­li­vi­ret­tään, sil­lä jouk­ku­een pis­te­put­ki jat­kui nyt jo 13. pe­räk­käi­seen ot­te­luun. Put­ken­sa ai­ka­na Nash­vil­le on tai­pu­nut kah­des­ti jat­ko­a­jal­la.