Pasi Pel­to­la / STT

Sai­Pa on ol­lut mies­ten jää­kiek­ko­lii­gan mur­heel­li­sin jouk­kue koko kau­den, mut­ta yh­des­sä asi­as­sa Ki­sa­puis­ton isän­nät ovat yk­kö­siä. Sai­Pa on viih­ty­nyt yli­töis­sä. Lau­an­tai­nen ko­ti­pe­li Luk­koa vas­taan oli jo 19:s lap­peen­ran­ta­lais­ten jat­ko­a­jal­le ve­ny­nyt ot­te­lu.

Rau­ma­lais­ten vii­mei­set­kin toi­veet ki­ris­tä kär­ki­kuu­sik­koon ovat va­lu­mas­sa ole­mat­to­miin, kun Sai­Pan Jan­ne Nauk­ka­ri­nen ja Ot­to Ki­ven­mä­ki ta­ka­si­vat voit­to­maa­li­kil­pai­lun osu­mil­laan ko­ti­voi­ton 3–2.

Kuu­det­ta lii­ga­kaut­taan pe­laa­val­le Ki­ven­mä­el­le, 23, rat­kai­su­maa­lin lau­ko­mi­nen Luk­koa vas­taan mais­tui po­ri­lais­kas­vat­ti­na hy­vin. Ki­ven­mä­en kau­den te­ho­pis­teet 6+21 tar­koit­ta­vat hä­nel­le yh­den kau­den en­nä­tys­lu­ke­mi­aan.

– Tämä oli puo­lus­tus­voit­to rank­ka­reil­la, ki­teyt­ti Kar­ri Ahon 2–2-ta­soi­tuk­sen syöt­tä­nyt Ki­ven­mä­ki.

Sai­Pa on voit­ta­nut jat­ko­a­jal­le ve­ny­neis­tä 19 ot­te­lus­taan yh­dek­sän, mut­ta suo­ria kol­men pis­teen voit­to­ja jouk­ku­eel­la on vain nel­jä. Toi­sek­si eni­ten jat­ko­ai­ka­ot­te­lui­ta on pe­lan­nut TPS (18).

– Pe­la­ta on saa­nut, ja hiki on vir­ran­nut, nau­rah­ti kah­dek­san vuo­ro­kau­den ai­ka­na nel­jäs­sä Sai­Pan ot­te­lus­sa yh­teen­sä noin 88 mi­nuut­tia pe­lan­nut Ki­ven­mä­ki.