STT

Vap­pu­aat­to al­kaa epä­va­kai­se­na suu­res­sa osas­sa maa­ta, mut­ta aa­mul­la sää sel­ke­nee eten­kin maan ete­lä- ja län­si­o­sas­sa, en­nus­ti Il­ma­tie­teen lai­tos myö­hään maa­nan­tai­na. Il­ta­päi­väl­lä voi tul­la pai­koin vesi- tai rän­tä­sa­tei­ta maan kes­ki­vai­heil­la.

Maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa on päi­väl­lä enim­mäk­seen sel­ke­ää, alu­een poh­joi­so­sas­sa pai­koin vä­hän pil­vi­sem­pää ja lä­hin­nä Poh­jois-Kar­ja­las­sa vie­lä vä­hän ve­si­sa­det­ta. Päi­vän ylin läm­pö­ti­la on 10–19 läm­pö­as­teen tie­tä­mil­lä, ja vii­lein­tä ker­ro­taan ole­van alu­een poh­joi­so­sas­sa.

Maan poh­joi­so­sas­sa sää pou­taan­tuu ja sel­ke­nee päi­väl­lä län­nes­tä al­ka­en, mut­ta alu­een ete­lä­o­sas­sa voi ol­la il­ta­päi­väs­tä vie­lä pai­koin tih­ku- tai rän­tä­sa­tei­ta. Poh­jois-La­pis­sa on enim­mäk­seen pou­taa. Päi­vän ylin läm­pö­ti­la on 1–6 läm­pö­as­tet­ta, mut­ta alu­een ete­lä­o­sas­sa voi ol­la 5–10 as­tet­ta.

Ajo­ke­li voi ol­la yöl­lä ja aa­mul­la huo­noa maan poh­joi­so­sis­sa Poh­jois-Lap­pia ja alu­een ete­lä­o­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Vap­pu jää­nee maa­nan­tai­ta vii­le­äm­mäk­si. Maa­nan­tai­na 20 läm­pö­as­teen raja ylit­tyi use­al­la mit­taus­pis­teel­lä pää­o­sin maan ete­lä­o­sas­sa, Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta ker­rot­tiin STT:lle. Päi­vän kor­kein lu­ke­ma, 20,8 as­tet­ta, mi­tat­tiin sekä Hy­vin­kääl­lä et­tä Mik­ke­lis­sä. Maa­nan­tain mit­taus­huip­pu oli sa­mal­la ku­lu­van vuo­den kor­kein mi­tat­tu läm­pö­ti­la.

– Kaik­kein läm­pi­min­tä il­ma­mas­sa on ol­lut Suo­mes­sa maa­nan­tai­na. Tiis­tai ja kes­ki­viik­ko jää­vät hie­man vii­le­äm­mik­si, Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Juha Tuo­ma­la sa­noi STT:lle maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä.

Vap­pu­na on vii­mek­si mi­tat­tu 20 as­teen läm­pö­ti­lo­ja vuon­na 2008. Moi­siin läm­pöi­hin pääs­tiin laa­jal­ti maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa.

– Si­sä­maas­sa 20 läm­pö­as­teen raja voi pai­koin ylit­tyä riip­pu­en sii­tä, mi­ten hy­vin au­rin­ko pää­see läm­mit­tä­mään, Il­ma­tie­teen lai­tok­sen me­te­o­ro­lo­gi Pia Iso­läh­teen­mä­ki ar­vi­oi niin ikään maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä.