STT

Ju­han­nus­viik­ko jat­kuu Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan epä­va­kai­se­na.

Tä­nään maan län­si­o­sas­sa on enim­mäk­seen pou­taa ja au­rin­kois­ta. Idäs­sä ja poh­joi­ses­sa on pil­vi­sem­pää ja mo­nin pai­koin voi tul­la sa­det­ta tai sa­de­kuu­ro­ja, myös uk­kos­ta.

Päi­vän ylin läm­pö­ti­la on 17 ja 24 as­teen vä­lil­lä.

Läm­min sää kui­ten­kin hie­man vii­le­nee lop­pu­viik­koa koh­ti, jol­loin läm­pö­ti­lat jää­vät 15–20 as­teen vai­heil­le.

Sää näyt­tää per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan tois­tai­sek­si pää­o­sin pou­tai­sel­ta, vaik­ka vii­kon­lo­pun sää­hän liit­tyy vie­lä epä­var­muuk­sia.

– Ei mi­tään kyl­mää, mut­ta ei eri­tyi­sen läm­min­tä­kään. Ylei­ses­ti voi sa­noa, et­tä sääl­tään ai­ka ta­va­no­mai­nen ju­han­nus tu­lee, ker­toi Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Ant­ti Jyl­hä-Ol­li­la STT:lle maa­nan­tai­na.