Sam­paa­na­lan te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la toi­mi­val­la Lai-Mul­la on kak­si tu­ki­jal­kaa. Yri­tys val­mis­taa yhä tur­va­oh­jaa­mo­ja, jois­ta Muis­to Lai­neen pe­rus­ta­man fir­man ta­ri­na al­koi 1960-lu­vul­la. Toi­nen pää­bis­nes on LM Trac eli ym­pä­ris­tön­hoi­to­ko­nei­den val­mis­tus. Suu­rin osa tuo­tan­nos­ta me­nee vien­tiin.

LM Trac kil­pai­lee kan­sain­vä­lis­ten jät­tien kans­sa. Vol­von ja Ca­ter­pil­la­rin kal­tais­ten brän­dien li­säk­si Eu­roo­pan mark­ki­noil­la on esi­mer­kik­si kii­na­lai­sia, ko­re­a­lai­sia, ja­pa­ni­lai­sia ja in­ti­a­lai­sia ko­nei­ta.

– Eh­do­ton valt­tim­me on mo­ni­puo­li­suus. LM Tra­ciin saa lait­tei­ta eteen, taak­se ja pääl­le, sa­noi Lai-Mun toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­kus Mie­kan­maa Rau­map­lus­san haas­tat­te­lus­sa.

Samp­pu­sis­sa toi­vo­taan vih­re­än siir­ty­män vauh­dit­ta­van LM Tra­cien kaup­paa. Ny­kyi­sin ko­nei­ta myy­dään sa­ta­kun­ta vuo­des­sa.

– Nol­la­pääs­töi­syys on tosi tär­ke­ää tu­le­vai­suu­des­sa. Var­sin­kin isois­sa kau­pun­geis­sa han­ki­taan säh­kö­käyt­töi­siä ko­nei­ta. Nii­den tuo­te­ke­hi­tyk­seen olem­me sat­san­neet. En­sim­mäi­set ovat asi­ak­kail­la Kes­ki-Eu­roo­pas­sa, ja lu­paa­val­ta näyt­tää, ker­toi Mie­kan­maa.

Mil­lais­ta on joh­taa per­hey­ri­tys­tä, jon­ka pe­rus­ta­ja on yhä sen pää­o­mis­ta­ja ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja? Mil­lai­nen on hei­nä­kuun lo­ma­kau­si fir­mas­sa? En­tä toi­mi­tus­joh­ta­jal­la?

Ris­to Lei­non ja Jan­ne Ran­ta­sen isän­nöi­män Rau­map­lus­san löy­dät Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta.

Link­ki vii­kon jak­soon:

https://open.spo­ti­fy.com/epi­so­de/00e8TO­eXQ­BoR9T1IJZ4Kdg?si=dcb7d4f50cb144ae