Uu­tis­Rau­ma

Osuus­kaup­pa Keu­lan hal­li­tus on ni­mit­tä­nyt mar­ket­kau­pan toi­mi­a­la­joh­ta­jak­si yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri (eM­BA) Kir­si Jes­ka­sen. Jes­ka­nen siir­tyy Keu­laan Osuus­kaup­pa Pee­Äs­sän Kuo­pi­on Pris­man pris­ma­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä.

Kir­si on yli 20 vuo­den ai­ka­na toi­mi­nut useis­sa eri teh­tä­vis­sä Osuus­kaup­pa Pee­Äs­säs­sä sekä S- ryh­mäs­sä. Mo­ni­puo­li­sen työ­u­ran­sa ai­ka­na Jes­ka­nen on joh­ta­nut kaik­kia S-ryh­män päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan ket­ju­ja.

En­nen ny­kyis­tä teh­tä­vään­sä pris­ma­joh­ta­ja­na hän toi­mi seit­se­män vuot­ta Osuus­kaup­pa Pee­Äs­sän kent­tä­pääl­lik­kö­nä vas­ta­ten osuus­kau­pan S-mar­ket- ja Sale-ket­juis­ta.

– Kii­tän luot­ta­muk­ses­ta ja olen to­del­la iloi­nen pääs­tes­sä­ni te­ke­mään yh­teis­työ­tä yh­des­sä huip­puo­saa­vien keu­la­lais­ten kans­sa. Uu­sien teh­tä­vien rin­nal­la odo­tan pää­se­vä­ni tu­tus­tu­maan elin­voi­mai­seen ran­nik­ko­kau­pun­kiin ja vie­hät­tä­vään Van­haan Rau­maan, Jes­ka­nen iloit­see.

– Toi­vo­tam­me Kir­sin läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si Keu­laan. Osuus­kaup­pa Keu­lan mar­ket-toi­mi­a­la on hy­väs­sä kun­nos­sa vuon­na 2016 al­ka­neen in­ves­toin­ti­put­ken joh­dos­ta, to­te­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Mart­ti­la.