STT

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­nen on haas­tet­tu vuo­sia sit­ten Poh­jois-Kar­ja­las­sa kol­mes­ti kä­rä­jil­le pa­hoin­pi­te­lys­tä syy­tet­ty­nä, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa ran­gais­tus­ta vaa­ti syyt­tä­jä ja kah­des­sa muus­sa yk­si­tyis­hen­ki­löt, HS kir­joit­taa.

Leh­den mu­kaan yk­si­kään ta­paus ei joh­ta­nut lan­get­ta­vaan tuo­mi­oon. Yh­tä ta­paus­ta kä­si­tel­tiin oi­keu­des­sa, ja kah­des­sa muus­sa kä­sit­te­lyt rau­ke­si­vat jo en­nen is­tun­to­ja.

Vor­nas­ta epäil­lään am­pu­mi­ses­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa vii­me per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä. Po­lii­si ker­toi ei­len, et­tä 54-vuo­ti­as­ta mies­tä epäil­lään vaa­ran ai­heut­ta­mi­ses­ta, lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta ja am­pu­ma-ase­rik­ko­muk­ses­ta.