Uu­tis­Rau­ma

Pal­lo-Ii­ro­jen mies­ten edus­tuk­sen pää­val­men­ta­ja Joel Gras­so saa­pui Rau­map­lus­san haas­tat­te­luun hy­vil­lä mie­lin. Ii­rot voit­ti kak­si en­sim­mäis­tä Kak­ko­sen mat­si­aan.

– Avauk­ses­sa on ol­lut 7–8 omaa kas­vat­tia ja vah­vis­tuk­set ovat to­del­la vah­vis­tuk­sia, hän sa­noi tyy­ty­väi­se­nä.

Jouk­kue aset­ti ta­voit­teek­seen nou­sun Yk­kö­seen. Se on sar­ja­ta­so, jol­le Gras­so nä­kee rau­ma­lais­seu­ran rah­kei­den riit­tä­vän ny­ky­mal­lil­la. Yk­kös­lii­gaan pää­se­mi­nen edel­lyt­täi­si jo isom­paa sat­saus­ta – Veik­kaus­lii­gas­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Pal­lo-Ii­rot on en­si­si­jai­ses­ti kas­vat­ta­ja­seu­ra. Se tar­koit­taa, et­tä Rau­mal­ta tu­li­si nuor­ten maa­jouk­ku­e­pe­laa­jia, joi­den ura jat­kui­si Veik­kaus­lii­gas­sa tai ul­ko­mail­la.

– Toi­min­tam­me on riit­tä­vän laa­du­kas­ta. Pe­laa­jat ke­hit­ty­vät meil­lä. Vii­me kau­den jouk­ku­ees­ta kak­si nuor­ta läh­ti Sak­saan, yk­si pe­laa­ja Veik­kaus­lii­gaan ja kak­si Yk­kö­seen. Li­sää on tu­los­sa, ta­ka­si Gras­so.

Gras­so, 30, ra­ken­taa ta­loa Rau­mal­le. Toi­veis­sa on sil­ti val­men­nus­pes­ti muu­al­la.

– Isos­sa ku­vas­sa ta­voit­tee­na on pääs­tä jos­kus ul­ko­mail­le. Mut­ta nyt olen täy­sin si­tou­tu­nut tä­hän Ii­ro­jen jut­tuun, hän va­kuut­ti.

Vuo­den ra­di­o­juon­ta­ja Ris­to Lei­non ja ex-pää­toi­mit­ta­ja Jan­ne Ran­ta­sen ve­tä­mät Rau­map­lus-oh­jel­mat löy­ty­vät Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta.

Link­ki vii­kon jak­soon