Art­tu Mä­ke­lä, Eli­as Pel­to­nen / STT

Sami Vä­li­mä­ki si­joit­tui toi­sek­si gol­fin PGA-kier­tu­een kil­pai­lus­sa Mek­si­kos­sa. Kär­ki­si­jan nap­pa­si en­sim­mäi­seen PGA-voit­toon­sa ka­raut­ta­nut Yh­dys­val­tain Jake Knapp.

Kak­sik­ko tais­te­li voi­tos­ta ai­van vii­me met­reil­le saak­ka, ja Vä­li­mä­ki jäi lo­pul­ta vain kah­den lyön­nin pää­hän Knap­pin tu­lok­ses­ta. Vä­li­mä­en ko­ko­nais­tu­los nel­jän kier­rok­sen jäl­keen oli 267 ja Knap­pin 265.

Vii­mei­sel­le kier­rok­sel­le nel­jä lyön­tiä Knap­pia jäl­jes­sä läh­te­nyt Vä­li­mä­ki ku­roi kier­rok­sen puo­li­vä­liin men­nes­sä ta­soi­hin yh­den bir­dien ja eag­len sii­vit­tä­mä­nä. Ta­ka­y­sin alus­sa Vä­li­mä­en kak­si bo­gia vei­vät Knap­pin ta­kai­sin kah­den lyön­nin joh­toon.

En­sim­mäi­sel­lä ja toi­sel­la kier­rok­sel­la Vä­li­mä­ki oli teh­nyt bir­dien ta­ka­y­sin kah­del­la vii­mei­sel­lä rei­äl­lä. Kol­man­nel­la­kin kier­rok­sel­la bir­die ir­to­si vii­mei­ses­tä rei­äs­tä.

Vii­mei­sel­lä kier­rok­sel­la al­ku­kil­pai­lun tai­ka ei kui­ten­kaan uu­siu­tu­nut, vaan sekä Knapp et­tä Vä­li­mä­ki yl­si­vät vii­mei­sil­lä rei'il­lä pa­riin, ei­kä Vä­li­mä­ki pääs­syt nou­se­maan enää ta­kaa-ajo­a­se­mas­taan.

PGA-uran paras sijoitus

Vä­li­mä­ki oli kär­ki­ka­hi­nois­sa koko kil­pai­lun ajan. Hän läh­ti toi­sel­le kier­rok­sel­le toi­sel­ta si­jal­ta ja päät­ti kier­rok­sen ja­e­tul­la kär­ki­si­jal­la Knap­pin ja kah­den muun pe­laa­jan kans­sa. Kol­man­nen kier­rok­sen myö­tä Vä­li­mä­ki pa­la­si kui­ten­kin jäl­leen toi­sel­le si­jal­le.

Mek­si­kon kil­pai­lun si­joi­tus on Vä­li­mä­en tä­hä­nas­ti­sen PGA-uran pa­ras.

Suo­ma­lais­golf­fa­ri ker­toi pää­tös­kier­rok­sen jäl­keen PGA-kier­tu­een verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tuis­sa kom­men­teis­sa naut­ti­neen­sa koko vii­kos­ta.

– Olin nel­jä jäl­jes­sä. Ei­li­nen oli Ja­ken päi­vä ja hän jat­koi sa­maan mal­liin ta­ka­y­sil­lä, jo­ten en ko­ke­nut hä­vin­nee­ni tä­nään, Vä­li­mä­ki sa­noi.

Vä­li­mä­en osuus 8,1 mil­joo­nan dol­la­rin ko­ko­nais­po­tis­ta on 882 900 dol­la­ria.

No­ki­a­lai­nen 25-vuo­ti­as Vä­li­mä­ki on en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen, joka pe­laa PGA-kier­tu­eel­la. Vä­li­mä­ki pe­la­si en­sim­mäi­sen kil­pai­lun­sa PGA-kier­tu­een jä­se­ne­nä tam­mi­kuus­sa Ho­no­lu­lus­sa Ha­vai­jil­la. Hän oli var­mis­ta­nut PGA-paik­kan­sa vii­me vuo­den lo­pul­la Eu­roo­pan-kier­tu­een ran­kin­gin kaut­ta.