STT

To­yo­tan Kal­le Ro­van­pe­rä nou­si kol­man­nek­si Por­tu­ga­lin MM-ral­lin nel­jän­nel­lä eri­kois­ko­keel­la. Ro­van­pe­rä on 3,4 se­kun­tia jäl­jes­sä ki­saa joh­ta­vas­ta To­yo­tan Ta­ka­mo­to Kat­su­tas­ta.

– Näis­sä olois­sa tämä oli pa­rem­paa. En tie­dä mik­si, mut­ta meil­lä oli vai­keuk­sia au­ton ta­sa­pai­non kans­sa. Ali­oh­jau­tu­mis­ta oli ai­ka pal­jon, Ro­van­pe­rä sa­noi WRC:n net­ti­si­vuil­la.

Kat­su­ta ker­toi yl­lät­ty­neen­sä sii­tä, et­tä hä­nen vauh­tin­sa on riit­tä­nyt kär­ki­paik­kaan.

– Olen hiu­kan yl­lät­ty­nyt. Aja­mi­nen ei ol­lut hy­vää. Ai­ka sot­kuis­ta, oli­si voi­nut ol­la siis­tim­pää. Haus­kaa oli, Kat­su­ta kom­men­toi.

Hy­un­dain Ott Tä­nak on toi­se­na 1,9 se­kun­nin pääs­sä Kat­su­tas­ta. Hy­un­dain Thier­ry Neu­vil­le jäi nel­jän­nel­lä eri­kois­ko­keel­la Ro­van­pe­rän taak­se ja on nyt nel­jän­te­nä, 5,2 se­kun­tia kär­jes­tä jäl­jes­sä.