Jan­ne Le­hi­koi­nen / STT

Suo­mi voit­ti Ruot­sin 2–0 Lin­kö­pin­gis­sä pe­la­tus­sa mies­ten jää­kiek­ko­maa­ot­te­lus­sa. Lei­jo­nil­le maa­la­si­vat Han­nes Björ­ni­nen ja Jes­per Mat­ti­la, maa­li­vah­ti Har­ri Sä­te­ri piti nol­lan 28 tor­jun­nal­la.

Ot­te­lu oli mail­le kol­mas nel­jän maa­ot­te­lun ru­pe­a­mas­sa. Vii­me vii­kol­la Suo­mes­sa kum­pi­kin ot­ti voi­ton, Ruot­si Jy­väs­ky­läs­sä 4–0 ja Suo­mi Mik­ke­lis­sä jat­ko­a­jan myö­tä 2–1. Jouk­ku­eet koh­taa­vat vie­lä kes­ki­viik­ko­na Lin­kö­pin­gis­sä.

Tiis­tai­na Suo­mi is­ki rat­kai­se­vat osu­mat avau­se­räs­sä. Kap­tee­ni Björ­ni­nen täl­lä­si ko­me­as­ti ohi si­ni­kel­tais­ten maa­li­vah­din Fi­lip Lars­so­nin ajas­sa 11.19, syöt­tä­ji­nä Ii­ro Pa­ka­ri­nen ja Juha Jääs­kä. Rei­lut nel­jä mi­nuut­tia myö­hem­min asi­al­la oli Kal­Pa-pak­ki Mat­ti­la, syöt­tä­ji­nään At­ro Lep­pä­nen ja Saku Mä­e­na­la­nen. Mat­ti­lal­le, 26, maa­li oli A-maa­jouk­ku­eu­ran en­sim­mäi­nen.

Lop­pu­pe­li oli tark­kaa ja tii­vis­tä puo­lus­ta­mis­ta, ei­kä Ruot­si saa­nut var­si­nais­ta ki­rip­räs­siä ai­kaan oi­kein mis­sään vai­hees­sa. Suo­men ku­ri­na­lai­ses­ta esi­tyk­ses­tä ker­too nel­jän ali­voi­man kes­tä­mi­nen, toki Lei­jo­nat jäi­vät it­se­kin maa­leit­ta kol­mel­la yli­voi­mal­la. Lo­pul­li­se­na luk­ko­na toi­sel­le pe­räk­käi­sel­le voi­tol­le rak­kaas­ta vi­hol­li­ses­ta oli maa­li­vah­ti Sä­te­ri, joka kir­ja­si pää­tö­se­räs­sä puo­let eli 14 koko ot­te­lun tor­jun­nois­taan.

– Tais­tel­tiin ko­vaa ja Hapa (Sä­te­ri) ot­ti kaik­ki kiin­ni. Ai­ka pe­rus­maa­jouk­ku­e­mat­si, ei näis­sä kau­he­as­ti maa­le­ja tule: yk­si kiek­ko vii­vas­ta si­sään hy­väl­lä mas­kil­la ja yk­si riis­to­maa­li. Ves­ka­ri pe­la­si huip­pu­pe­lin, ali­voi­ma oli hy­vää ja muu­ten­kin sel­vi­tet­tiin vai­ke­at het­ket. Ei mi­tään kau­nein­ta, mut­tei pi­dä­kään ol­la. Hie­no voit­to, HIFK-hyök­kää­jä Jääs­kä tii­vis­ti koh­taa­mi­sen STT:lle pu­he­li­mit­se.

Ja sa­maa ha­e­taan sit­ten vie­lä yh­teen Ruot­sin kans­sa vään­tä­mi­seen, kes­ki­viik­ko­na sa­mas­sa hal­lis­sa.

– Riit­tää vie­lä vir­taa, tot­ta kai. Oh­jel­ma meil­lä ihan hyvä, maa­nan­tai­na tree­nit ja tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na pe­lit. Pe­le­jä­hän täs­sä jak­saa vaik­ka kuin­ka, ja kyl­lä jen­gis­sä on hyvä fii­lin­ki. Osal­la kau­det lop­pui­vat pet­ty­myk­seen, hie­noa kun saa­daan jat­kaa pe­laa­mis­ta. Ja ei­hän täs­sä mis­sään ke­sä­lo­mal­la to­del­la­kaan ha­lu­ai­si ol­la, kun siel­lä (Suo­mes­sa) 20 sent­tiä lun­ta maas­sa, Jääs­kä vir­nui­li.

Kes­ki­vii­kon ot­te­lun jäl­keen Lei­jo­nat jat­kaa MM-val­mis­tau­tu­mis­ta pe­lien mer­keis­sä en­si vii­kol­la va­pun jäl­keen, kun Tshe­kis­sä pe­la­taan kau­den vii­mei­nen EHT-tur­naus. Tshe­kin Pra­has­sa ja Ost­ra­vas­sa mi­tel­tä­vät MM-ki­sat al­ka­vat 10. tou­ko­kuu­ta.