Tomi Si­ren / STT

Lop­puun­myy­ty Hel­sin­gin jää­hal­li, 8 200 kat­so­jaa, toi­mi jää­kie­kon Lii­gan hui­ke­an nel­jän­nen puo­li­vä­lie­rän näyt­tä­mö­nä HIFK:n ja Pe­li­can­sin vä­lil­lä. Ko­ti­jouk­ku­een Kris­ti­an Ve­sa­lai­nen vii­meis­te­li ajas­sa 104.25 rat­kai­suo­su­man 2–1. Kel­lo 18.30 al­ka­nut ot­te­lu päät­tyi vain het­ki en­nen il­ta­yh­tä­tois­ta, ja kamp­pai­lu kii­la­si lii­ga­his­to­ri­an pi­sim­pien ot­te­lui­den si­jal­le seit­se­män.

– Eh­dot­to­mas­ti uran tär­kein maa­li, HIFK:n Ve­sa­lai­nen kuit­ta­si.

– Kat­sot­tiin (pää­val­men­ta­ja) Vil­len (Pel­to­nen) kans­sa kli­pit edel­li­ses­tä jat­ko­e­rä­ot­te­lus­ta. Sii­nä oli paik­ka mis­tä en ve­tä­nyt, nyt pää­tin sit­ten lau­koa, Ve­sa­lai­nen taus­toit­ti kes­ki­sek­to­rin ku­ti­aan.

Pe­li­cans joh­taa voi­toin 3–1 ja sar­ja jat­kuu tors­tai­na Lah­des­sa, jos­sa HIFK ei ole ku­lu­val­la kau­del­la ot­ta­nut voi­ton voit­toa nel­jäl­lä yrit­tä­mäl­lä.

– En tie­dä on­ko sii­nä (Lah­des­sa) mi­tään eri­kois­ta. On tääl­lä­kin (Hel­sin­gis­sä) ol­lut ai­ka tiuk­ko­ja pe­le­jä, Ve­sa­lai­nen ker­ta­si.

Ko­ti­jouk­ku­een maa­lia var­ti­oi­neel­le Niko Ho­vi­sel­le kir­jat­tiin tril­le­ris­sä 5+15+7+6+6+1=40 tor­jun­taa, kun vas­ta­pää­dyn Nik­las Ko­kon kie­kon py­säy­tys­kaa­vak­si muo­dos­tui 5+1+8+5+9+2=30. HIFK haki osu­maa yh­teen­sä 64 lau­kauk­sel­la, Pe­li­cans 79:llä.

Pe­li­cans eh­ti joh­taa tais­toa toi­ses­sa eräs­sä kuu­ti­sen mi­nuut­tia Kas­per Puu­ti­on uran en­sim­mäi­sel­lä pu­do­tus­pe­li­o­su­mal­la. HIFK:n ta­soi­tuk­ses­ta yli­voi­mal­la vas­ta­si on­nek­kaal­la ja sik­si maa­li­vah­ti Ko­kon yl­lät­tä­neel­lä kim­mok­keel­la Juha Jääs­kä.

– Fy­sio on teh­nyt ai­ka hy­viä lei­piä, sii­nä on maa­päh­ki­nä­voi­ta ja hu­na­jaa. Nii­tä hui­viin joku kol­me ja kai­ken­maa­il­man ko­fei­i­nia eri muo­dois­sa, HIFK:n Jääs­kä pal­jas­ti jak­sa­mi­ses­ta ja erä­tau­ko­tank­kauk­ses­ta.