Messuarvonta

Vas­taa mikä oli mes­suil­la pa­ras­ta!

Ar­von­taan osal­lis­tu­nei­den kes­ken ar­vo­taan 40 kpl kah­den hen­gen lip­pu­pa­ket­tia Po­rin Te­at­te­riin LUOK­KA­KO­KOUS näy­tök­seen pe 26.4. klo 19. Voit­ta­jil­le il­moi­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Li­put nou­de­taan Sa­ta­kun­nan Vii­kon toi­mis­tol­ta.

MuuMaassa vietät elämysten landepäivän.

OSAL­LIS­TU AR­VON­TAAN!

Koe maa­lais­mei­nin­ke­jä leh­män lyp­sys­tä, ta­lu­tus­rat­sas­tuk­seen ja trak­to­ri­kier­to­a­je­luun! Päi­vä­oh­jel­ma ja au­ki­o­lo­a­jat www.koi­vu­nie­men­her­ra.fi

JOS VOIT­TAI­SIT LI­PUT, KE­NET 3 HEN­KI­LÖÄ OT­TAI­SIT MU­KAAN?

Ar­vom­me lu­ki­joi­dem­me ilok­si ko­ko­päi­vä­ran­nek­keet 4:lle Muu­maa­han, Me­ri­kar­vi­al­le. (lip­pu­pa­ke­tin ar­vo 68 €)

Voit osal­lis­tua kil­pai­luun 19.5.2024 as­ti

Runvila Rock

MAREK SABOGAL

(As­tet­ta ran­kem­mat juok­su­kil­pai­lun jat­kot) Ul­vi­las­sa Ul­vi­lan Au­to­maa­tio Aree­nal­la.

La­val­la näh­dään sekä pai­kal­lis­ta osaa­mis­ta, et­tä maa­il­man­luo­kan mei­nin­kiä: The 69 Ey­es, Moon Shot, DJ Aman­da Har­ki­mo, Ven­ku­lit, Syvä Uni ja Two of Us.

Ota osaa ki­saan ja voi­ta li­put kah­del­le Run­vi­la Roc­kiin 25.5. Ul­vi­lan Au­to­maa­tio Aree­nal­la klo 14 al­ka­en (lip­pu­pa­ke­tin ar­vo 60 €)

Voit osal­lis­tua kil­pai­luun su 21.4.2024 as­ti.

Ke­net ot­tai­sit mu­kaa­si Run­vi­la Roc­kiin?

LA STRADA -kon­sert­ti

Mo­torS­how Pori 2024

Osallistu kilpailuun

Lomaketta lähetetään!