Uu­tis­Rau­ma

Rau­man kau­pun­ki pal­kit­si pe­rin­tei­seen ta­paan an­si­oi­tu­nei­ta ta­ho­ja Me­ri­po­jat-pat­sail­la ja Ruo­ri­mies-mi­ta­leil­la.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ja en­ti­nen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Han­na Mar­va pal­kit­tiin Me­ri­po­jat-pal­kin­noil­la.

Pal­kin­to myön­ne­tään hen­ki­löl­le tai yh­tei­söl­le, joka eri­tyi­sen an­si­ok­kaal­la te­ol­la tai toi­min­nal­la on kun­nos­tau­tu­nut yh­teis­kun­nan hy­väk­si. Rau­man kau­pun­ki on pal­kin­nut kaik­ki pre­si­den­tit Mau­no Koi­vis­tos­ta Tar­ja Ha­lo­seen. Pal­kin­to­ja on ja­et­tu vuo­des­ta 1982.

– Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön an­si­ot Suo­men po­li­tii­kas­sa vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta ovat mei­dän kaik­kien tie­dos­sa. 12-vuo­ti­aat yl­lät­tyi­vät tänä ke­vää­nä huo­ma­tes­saan, et­tä ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ei ai­na ole­kaan Nii­nis­tö. Hän on myös tiet­tä­väs­ti ai­noa pre­si­den­teis­täm­me, joka on lap­ses­ta as­ti ol­lut Luk­ko-fani ja nos­ta­nut si­ten Rau­maa esiin omas­sa elä­mäs­sään, kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Ot­so Huus­ka to­te­aa pal­kin­non pe­rus­te­lus­sa.

Hanna Marva palkittiin Rauman kaupungin Meripojat-palkinnolla.

Hanna Marva palkittiin Rauman kaupungin Meripojat-palkinnolla.

Suvi Myllymäki

Han­na Mar­va aloit­ti kun­nal­lis­po­liit­ti­sen uran­sa Rau­man kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa 1989. Ura ete­ni va­ra­pu­heen­joh­ta­juu­den kaut­ta val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si vuon­na 2013. Pu­heen­joh­ta­ja­na Mar­va toi­mi vuo­teen 2021 saak­ka.

Ruo­ri­mie­het-mi­ta­lin sai­vat Rau­man Op­paat ry tun­nus­tuk­se­na mer­kit­tä­väs­tä työs­tä Rau­man tun­net­ta­vuu­den edis­tä­mi­ses­sä. Ilk­ka Randén ja An­ni-Meri Räik­kö­nen pal­kit­tiin Ruo­ri­mie­het-mi­ta­lil­la tun­nus­tuk­se­na eli­ni­käi­ses­tä työs­tä me­ri­his­to­ri­an tun­ne­tuk­si te­ke­mi­ses­sä ja edis­tä­mi­ses­sä. Kert­tu Ra­pa­la pal­kit­tiin Ruo­ri­mie­het-mi­ta­lil­la tun­nus­tuk­se­na an­si­ok­kaas­ta työs­tä las­ten ja nuor­ten mu­siik­ki­kas­va­tuk­ses­sa.