Karl Koli / STT

Kes­ki­vii­kos­ta on tu­los­sa pou­tai­nen ja läm­min suu­res­sa osas­sa maa­ta, ker­ro­taan Il­ma­tie­teen lai­tok­ses­ta. Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Ven­di Pel­ko­nen ker­too STT:lle, et­tä tä­män het­ken tie­don mu­kaan sa­tei­ta ei ole odo­tet­ta­vis­sa min­ne­kään päin maa­ta.

– Sääs­tä on tu­los­sa täy­si vas­ta­koh­ta tiis­tai­hin ver­rat­tu­na, Pel­ko­nen to­te­aa.

Eten­kin Ete­lä- ja Kes­ki-Suo­mes­sa sää on sel­ke­ää. La­pis­sa pil­vi­syys on tä­nään run­saam­paa.

Ete­läs­sä läm­pö­ti­lat ko­ho­a­vat tä­män päi­vän ai­ka­na lä­hel­le hel­le­lu­ke­mia. Poh­joi­ses­sa pil­vi­sem­mil­lä alu­eil­la läm­pö­ti­lat jää­vät pai­koin al­le 20 as­tee­seen tai sen hu­ja­koil­le.

Huo­mi­sek­si Suo­men yl­le on jäl­leen odo­tet­ta­vis­sa uu­si sää­rin­ta­ma, joka tuo mu­ka­naan sa­tei­ta. Pel­ko­sen mu­kaan sa­teet jat­ku­vat per­jan­tai­hin saak­ka. Läm­pö­ti­lat kui­ten­kin jat­ka­vat ko­ho­a­mis­ta lop­pu­viik­koa koh­den.

– Vii­kon­lop­puun men­nään läm­pe­ne­väs­sä sääs­sä, Pel­ko­nen to­te­aa.