STT

Oli­ver He­lan­der heit­ti en­sim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lään 84,35 ja sel­vit­ti tien­sä kei­hään­hei­ton lop­pu­kil­pai­luun ylei­sur­hei­lun EM-ki­sois­sa Roo­mas­sa. Kar­sin­ta­ra­ja on 82 met­riä.

Las­si Ete­lä­ta­lo ja Toni Ke­rä­nen heit­tä­vät kel­lo 15.25 B-ryh­mäs­sä.

Eve­lii­na Määt­tä­nen kar­siu­tui nais­ten 800 met­rin fi­naa­lis­ta. Määt­tä­nen joh­ti tois­ta vä­lie­rää vie­lä pa­ri­sa­taa met­riä en­nen maa­lia, mut­ta jäi lop­pu­suo­ran ki­ri­kamp­pai­lus­sa erän seit­se­män­nek­si ajal­la 2.01,49.

Fi­naa­li­pai­kan oli­si tuo­nut si­joi­tus kol­men par­haan jouk­koon, min­kä li­säk­si kak­si juok­si­jaa pää­si lop­pu­kil­pai­luun ai­ka­ver­tai­lus­ta.

– Juok­sin tak­ti­ses­ti ku­ten olin aja­tel­lut, mut­ta kui­ten­kin en­sim­mäi­nen kier­ros oli tar­peek­si rei­pas. Oli­sin voi­nut malt­taa en­nen kuin me­nin kär­ki­pai­kal­le, Määt­tä­nen ar­vi­oi Ylen te­le­vi­si­o­haas­tat­te­lus­sa.

Määt­tä­nen ker­toi pa­lau­tu­neen­sa hy­vin al­ku­e­räs­tä.

– Kyl­lä oli tosi free­si olo. Ei­li­sen jäl­keen oli hyvä olo läh­teä tä­hän päi­vään, Määt­tä­nen sa­noi.

Jes­si­ca Kä­hä­rä pon­nis­ti nais­ten pi­tuus­hy­pyn kar­sin­ta­ki­sas­sa 639 sent­tiä ja kar­siu­tui lop­pu­kil­pai­lus­ta.

Nais­ten 4x400 met­ril­lä Suo­men jouk­kue si­joit­tui en­sim­mäi­ses­sä al­ku­e­räs­sä vii­den­nek­si ajal­la 3.26,51, mut­ta se ei riit­tä­nyt ai­ka­ver­tai­lus­sa fi­naa­li­paik­kaan. Mil­ja Thu­re­son, Ai­no Pulk­ki­nen, Kat­rii­na Wright ja Met­te Baas vei­vät Suo­men vies­tiä.

Nais­ten 4x100 met­rin vies­tis­sä Suo­mi oli al­ku­e­rien kym­me­nes ajal­la 43,68 ja kar­siu­tui fi­naa­lis­ta. Suo­men jouk­ku­een muo­dos­ti­vat Pet­ra Häg­gq­vist, An­na Pur­si­ai­nen, An­nii­na Kor­tet­maa ja Lot­ta Kemp­pi­nen.