Jal­ma­ri Sa­la­te­rä / STT

Sää jat­kuu tä­nään pit­käl­ti au­rin­koi­se­na, ker­too Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Jani Par­vi­ai­nen STT:lle.

Maan itä- ja poh­joi­so­sis­sa sää on vii­le­äm­pää. Yön ai­ka­na Lap­piin le­vi­ää poh­joi­ses­ta run­saam­paa pil­vi­syyt­tä ja päi­väl­lä myös sa­tei­ta. Osa sa­tees­ta saat­taa tul­la lu­me­na Kes­ki- ja Poh­jois-La­pis­sa.

– Läm­pö­ti­la on sen ver­ran al­hai­nen La­pis­sa, et­tä osa sa­tees­ta voi tul­la sit­ten lu­me­na­kin, Par­vi­ai­nen ker­too.

Ete­läs­sä ja län­nes­sä läm­pö­ti­la ko­ho­aa päi­väl­lä 13–18 as­teen vä­lil­le. Maan poh­joi­so­sis­sa läm­pö­ti­la on 1–9 as­teen vä­lil­lä.

Lop­pu­viik­ko jat­kuu vii­le­ä­nä sekä pil­vi­se­nä maan itä- ja poh­joi­so­sis­sa, jos­sa ajoit­tai­set sa­teet ovat vii­kon­lop­pu­na myös mah­dol­li­sia.

Län­ti­ses­sä Suo­mes­sa läm­mös­tä pääs­tään naut­ti­maan pi­dem­pään.

– Maan län­si­o­sas­sa ei läm­pö­ti­las­sa ole oi­ke­as­taan muu­tok­sia nä­ky­vis­sä.

Vii­kon­lop­pu­na kyl­mää il­maa al­kaa vir­ra­ta poh­joi­ses­ta ete­lään, jol­loin sää vii­le­nee koko maas­sa.