STT

Noin 12 000 uut­ta alo­kas­ta as­tuu tä­nään pal­ve­luk­seen. Alok­kais­ta noin 10 000 aloit­taa pal­ve­luk­sen­sa Maa­voi­mien jouk­ko-osas­tois­sa.

Me­ri­voi­mat ot­taa vas­taan noin 1 600 ase­vel­vol­lis­ta. Lo­put ja­kaan­tu­vat Il­ma­voi­mien ja Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen jouk­ko-osas­toi­hin.

Pal­ve­lus kes­tää kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­en 165, 255 tai 347 päi­vää. Suu­rin osa pal­ve­lee 347 päi­vää.

Mie­his­tö­teh­tä­viin kou­lu­tet­ta­vien pal­ve­lu­sai­ka on pää­sään­töi­ses­ti 165 tai 255 päi­vää. Up­see­reik­si, aliup­see­reik­si ja mie­his­tön vaa­ti­vim­piin eri­tyis­teh­tä­viin kou­lu­tet­ta­vien ase­vel­vol­lis­ten pal­ve­lu­sai­ka kes­tää 347 päi­vää. Hei­tä on pal­ve­luk­sen­sa suo­rit­ta­neis­ta rei­lu puo­let.

Si­vii­li­pal­ve­luk­sen pi­tuus on sama kuin pi­sim­män va­rus­mies­pal­ve­lu­sa­jan.