Uu­tis­Rau­ma

Sa­ta­kun­nan alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jaa ol­laan vaih­ta­mas­sa. Sa­ta­kun­nan Vii­kon tie­to­jen mu­kaan alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Samp­sa Ka­ta­jan (kok.) erot­ta­mis­ta vaa­ti­va aloi­te on me­nos­sa alu­e­val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn seu­raa­vaan ko­kouk­seen 15.4.

Sa­ta­kun­nan Vii­kon tie­to­jen mu­kaan ko­koo­mus­ryh­mä on kä­si­tel­lyt asi­aa jo vii­me vii­kol­la. Muut alu­e­val­tuus­to­ryh­mät ovat il­moit­ta­neet tu­ke­van­sa pu­heen­joh­ta­jan vaih­toa.

Link­ki jut­tuun: Alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja vaih­tu­mas­sa – Ka­ta­jan luot­ta­mus­ta kos­ke­va aloi­te me­nos­sa seu­raa­van alu­e­val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn