STT–AFP

Vuo­det 2014–2023 oli­vat maa­pal­lon mit­taus­his­to­ri­an kuu­min vuo­si­kym­men, il­me­nee Maa­il­man il­ma­tie­teen jär­jes­tön WMO:n ra­por­tis­ta. YK:n alai­nen jär­jes­tö jul­kai­si vuo­tui­sen ra­port­tin­sa tä­nään.

Vii­me vuo­si oli mit­taus­his­to­ri­an kuu­min vuo­si. Maa­pal­lon jää­ti­köi­den su­la­mis­vauh­ti oli se­kin vii­me vuon­na mit­taus­his­to­ri­an no­pein­ta.

YK:n pää­sih­tee­ri An­to­nio Gu­ter­res ar­vi­oi, et­tä maa­pal­lo lä­het­tää hä­tä­vies­tiä. Fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den ai­heut­ta­ma saas­tu­mi­nen luo YK:n pää­sih­tee­rin mu­kaan kas­va­vaa il­mas­to­kaa­os­ta.