Rau­man Lu­kon kiek­ko­kau­si mies­ten lii­ga­jouk­ku­een osal­ta tuli pää­tök­seen ja sa­mal­la päät­tyi mi­nun kau­te­ni se­los­ta­ja­na. Kau­si 2023–24 oli jouk­ku­eel­le pit­kä, 60 ot­te­lua SM-lii­gan run­ko­sar­jaa, CHL:ssa 13 ot­te­lua ja vie­lä ke­vään ly­hy­et pla­yof­fit pääl­le, 75 ot­te­lua. Sain ol­la mu­ka­na pai­kan­pääl­lä näis­sä, CHL:n vie­ra­sot­te­lui­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta, kai­kis­sa.

Se­los­ta­jal­le se tar­jo­si mah­dol­li­suu­den ko­kea, nä­keä ja kuul­la pal­jon muu­ta­kin kuin it­se ot­te­lun. Ih­mis­ten koh­taa­mi­set en­nen ja jäl­keen pe­lin vies­ti­vät ai­na min­kä­lai­nen oli lop­pu­tu­los. Fa­nit ja kan­nat­ta­jat hy­myi­le­vät voit­to­pe­lin jäl­keen ja huu­te­le­vat ”voit­toi­saa il­lan­jat­koa”! Toi­sen­lai­sen tu­lok­sen jäl­keen har­mi­tel­laan, ma­na­taan sitä ja tätä mut­ta tun­nus­te­taan et­tä vas­ta­puo­li oli pa­rem­pi. ”Tuo­ma­rit mu­nas pe­lin täy­sin”! -kuu­luu jos­kus jäl­ki­löy­lyi­hin. Kaik­ki ker­too sii­tä kui­ten­kin, mi­ten peli ja oman jouk­ku­een kan­nat­ta­mi­nen kos­ket­taa mei­tä.

Pe­laa­jien kom­men­tit ovat mal­til­li­sia. Mie­leen on par­hai­ten jää­nyt yh­te­nä mie­leen maa­li­vah­ti Da­niel Le­be­deff. Ko­vien pai­nei­den al­la peli ei oi­kein kul­ke­nut par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la mut­ta In­nsb­ruc­kis­sa pe­la­tun voit­toi­san CHL-ot­te­lun jäl­keen tuli pe­rään tiu­kan tais­te­lun voit­to Mik­ke­lis­sä Ju­ku­rei­ta vas­taan. Hi­ki­nen, yhä pe­li­va­rus­teet pääl­lään maa­li­vah­ti ker­toi mi­ten reis­sul­la oli tor­jun­ta­vi­re löy­ty­nyt uu­del­leen. Aloi­tin haas­tat­te­lun to­te­a­mal­la il­lan mat­sis­ta, ”se oli tor­jun­ta­voit­to”. En­nes­tään­kin iloi­sen mie­hen va­pau­tu­nut il­me le­vi­si hy­myyn ja haas­tat­te­lun pää­tyt­tyä hän sa­noi saa­neen­sa voi­maa tuos­ta mi­nun lau­sees­ta­ni. It­se­luot­ta­muk­sen löy­ty­mi­nen on iloi­nen asia.

Har­ri ”Sika-Har­ri” Kai­nu­lai­nen esit­te­li Tam­pe­reel­la ot­te­lun ko­vim­man lau­kauk­sen, muis­taak­se­ni 155km/h, yli­voi­ma­pe­lis­sä. Mat­sin jäl­keen muis­tu­tin täs­tä ja Har­ri let­kaut­ti: ”Kyl­lä se oli ko­vem­pi to­den­nä­köi­ses­ti, mit­ta­rin ka­pa­si­teet­ti lop­pui kai kes­ken”. Luu­lin het­ken, et­tä toi­mit­ta­ja nos­te­taan sei­näl­le kun huo­mau­tin et­tä lau­kaus meni ohi. ”Ei muu­ten men­nyt, ol­ka­pää­hän osui mo­la­ria”, to­te­si epä­us­koi­nen Har­ri.

Pää­val­men­ta­ja jou­tuu ai­na syl­ky­ku­pik­si kun tu­los ei miel­ly­tä. Päät­ty­neen kau­den ai­ka­na ja sen jäl­keen Tomi Läm­sä on jou­tu­nut ko­van ja koh­tuut­to­man­kin kri­ti­kin koh­teek­si. To­tuus on se, et­tä me em­me tie­dä, toi­mit­ta­jat­kaan, mitä ta­pah­tuu jouk­ku­een pu­ku­ko­pis­sa. Mik­si ei voi­tet­tu? Pe­laa­jat­kin ovat ih­mi­siä, syi­tä on mo­nia mut­ta syyk­si ei tun­nu kel­paa­van se, et­tä muut ovat ur­hei­lus­sa jos­kus pa­rem­pia.

Noin 25000km pi­meyt­tä, liu­kas­ta, kyl­mää sekä lun­ta, los­kaa ja vet­tä. Siis suo­ma­lai­nen tal­vi on osal­ta­ni ohi. En­si tal­vi tu­lee jäl­leen, no­pe­am­min kuin huo­ma­taan. Uu­si kau­si odot­taa mei­tä jäl­leen. It­sel­le­ni se on se­los­ta­ja­na jo 25. eli juh­la­kau­si. Syys­kuus­ta eteen­päin jäl­leen hoc­key­rock’ n rol­lia ym­pä­ri Suo­men po­ro­ja, peu­ro­ja ja pu­pu­ja väis­tel­len.

Ris­to Lei­no

Ra­dio Ra­mo­nan jää­kiek­ko­se­los­ta­ja