STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­kue jat­kaa tä­nään pe­le­jään MM-kil­pai­luis­sa Pra­has­sa ja koh­taa Nor­jan. Ot­te­lu al­kaa Suo­men ai­kaa kel­lo 17.20.

Suo­mi ei ole pääs­tä­nyt kah­des­sa ot­te­lus­sa yh­tään pe­li­ti­lan­ne­maa­lia. Lei­jo­nat hä­vi­si per­jan­tai­na ki­sai­sän­tä Tshe­kil­le 0–1-voit­to­lau­kaus­kil­pai­lun jäl­keen ja murs­ka­si sun­nun­tai­na Bri­tan­ni­an maa­lein 8–0. Nor­ja on hä­vin­nyt Sveit­sil­le 2–5 ja Tshe­kil­le 3–6.

Pra­has­sa pe­lat­ta­vas­sa A-loh­kos­sa lät­ki­tään tä­nään myös ot­te­lu Sveit­si–Tshek­ki ja Ost­ra­vas­sa pe­lat­ta­vas­sa B-loh­kos­sa ot­te­lut Yh­dys­val­lat–Slo­va­kia ja Sak­sa–Ruot­si.