STT–AFP

Yh­dys­val­ta­lai­nen Bry­son DeC­ham­be­au yl­si toi­seen Yh­dys­val­tain avoi­men mes­ta­ruus­kil­pai­lun voit­toon­sa. DeC­ham­be­au päi­hit­ti poh­joi­sir­lan­ti­lai­sen Rory McIl­ro­yn vain yh­del­lä lyön­nil­lä.

Kil­pai­lu rat­ke­si maa­nan­tain vas­tai­se­na yö­nä Suo­men ai­kaa.

– En vie­lä­kään voi us­koa sitä. Se on us­ko­ma­ton­ta, DeC­ham­be­au ku­vai­li tun­nel­mi­aan voi­ton jäl­keen uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan.

En­sim­mäi­sen ker­ran DeC­ham­be­au juh­li US Ope­nin voit­toa nel­jä vuot­ta sit­ten.

DeC­ham­be­aun ko­ko­nais­tu­los kau­den kol­man­nes­sa ar­vo­tur­nauk­ses­sa oli 274 eli kuu­si al­le pa­rin. Vii­mei­seen kier­rok­seen hän tar­vit­si 71 lyön­tiä. Tu­los oli yh­den yli pa­rin.

Rory McIl­roy yl­si toi­sel­le si­jal­le ko­ko­nais­tu­lok­sel­la 275 eli vii­si al­le pa­rin jää­den vain lyön­nin pää­hän voit­ta­jas­ta.

Kol­man­nek­si si­joit­tu­neen yh­dys­val­ta­lai­sen Tony Fi­naun tu­los 276 oli nel­jä al­le pa­rin.