Jes­se Kan­to

myyn­ti­pääl­lik­kö

044 987 5397

Ai­ra Ran­ta­nen

tuo­te­pääl­lik­kö, Rau­ma

050 576 9184

La­taa me­di­a­kort­tim­me täs­tä

Uu­tis­Rau­ma ta­voit­taa Rau­man seu­dun kat­ta­vas­ti!

Uu­tis­Rau­man ja­ke­lu­a­lue kat­taa Rau­man seu­tu­kun­nan. Uu­tis­Rau­ma ja­e­taan n. 28 000 ta­lou­teen kes­ki­viik­koi­sin Rau­mal­la, Eu­ra­jo­el­la ja Eu­ras­sa.

Uu­tis­Rau­man ja­kaa Suo­men Suo­ra­mai­non­ta.

NOU­TO­PIS­TEET

Uu­tis­Rau­ma on nou­det­ta­vis­sa seu­raa­vis­ta nou­to­pis­teis­tä:

Eu­ra

K-Su­per­mar­ket Eu­ra

Eu­ra­jo­ki

K-Su­per­mar­ket Eu­ra­jo­en Port­ti

Rau­ma

K-Mar­ket Mon­nan­ka­tu

K-Su­per­mar­ket Aree­na

Kaup­pa­kes­kus Pot­kur

K-Mar­ket La­pin­pa­ta

Pick 'n Pay

Pomp­pus­ten golf­kent­tä